Vi må følge regler i forhold til frister booking av hoteller og andre lokaler. Det er derfor satt opp følgende regler i forhold til avmelding.

Avmelding utstillere på messer:

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. Dersom du må melde av din deltagerplass vil du bli belastet avgift etter følgende regler:

  • Ved avmelding frem til 1 mnd før arrangement tilbakebetales 50% av avgiften
  • Ved avmelding fra 1 mnd før arrangement blir ikke avgiften tilbakebetalt.

Avmelding gjester/besøkende:

  • Din påmelding er bindende når du har kjøpt billett til våre arrangementer. .
  • Dersom du ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, er dette fullt mulig.

Vi ber om å bli varslet om evt. endringer så snart dette er kjent.

OBS! Det kan være egne avmeldings-regler for et spesifikt arrangement. Dette skal da fremkomme i beskrivelse av arrangement.

Kansellering av arrangementer

Coad AS tar forbehold om gjennomføring og deltager begrensning. Vi forbeholder oss retten til å kansellere et hvert arrangement på et hvert tidspunkt. Coad AS står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som eksempel, reise, transport, overnatting etc.


Fakturering

Faktura blir utstedt fortløpende etter din påmelding. Ved mangelfull eller uriktige opplysninger relatert til faktura som kan føre til kreditering, vil kunden belastes med et fakturagebyr på kr. 500,- Utstedte fakturaer har 15 dagers betalingsfrist (om ikke annet er avtalt).